4 en 18 november 2023

De voorbereidingen voor een 5e editie van Kwizzuth zijn inmiddels in volle gang. Een jubileum-editie dus in 2023!
De data zijn alvast geprikt:

Op zaterdag 4 november 2023 starten we om 19.00 uur met de quiz.

De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de feestavond op zaterdag 18 november 2023.

 

Noteer deze data alvast in je agenda!!